Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
12. piestātnes dzelzceļa pievedceļu Nr.200, 201 un 202 ārējās sliedes pacelšana Dzintaru ielā 3 un Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /99
Iepirkuma apraksts:

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Borislavs Kapitonovs, mob.tālr. 25480225, e-pasts: Borislavs.Kapitonovs@vbp.lv vai iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: 12. piestātnes dzelzceļa pievedceļu Nr.200, 201 un 202 ārējās sliedes pacelšana Dzintaru ielā 3 un Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto.

CPV kods: 45234100-7 (Dzelzceļa būvdarbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 2 (divi) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

Līguma izpildes vieta: Dzintaru iela 3 un Dzelzceļnieku iela 2, Ventspils, LV-3602.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no darbu pabeigšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 21.oktobrim plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.10.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.10.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Borislavs Kapitonovs
Tālrunis:
25480225
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 21.oktobrim plkst. 16:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.