Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Loču kuģa īstermiņa noma
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2022 /67
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Gunārs Trukšāns, t. 63623324, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Kuģa, piemērota loču izsēdināšanai un noņemšanai no kuģiem ostas un piekrastes akvatorijā, noma saskaņā ar Darba uzdevumu Nr.1 (1.pielikums) un Darba uzdevumu Nr.2 (2.pielikums).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa – Kuģa, piemērota loču izsēdināšanai un noņemšanai no kuģiem, noma (bez apkalpes).

2.daļa - Kuģa, piemērota loču izsēdināšanai un noņemšanai no kuģiem, noma, izmantojot Ventspils brīvostas pārvaldes apkalpi.

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu, vai abām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

CPV kods: 60600000-4 (Ūdensceļu transporta pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes periods: 2022.gada jūlijs – oktobris ar iespēju, nepieciešamības gadījumā, pagarināt līdz 2022.gada 31.decembrim.

Paredzamais nomas termiņš:

1.daļa -  no 2 stundām līdz 96 stundām katrā izsaukuma reizē. Kuģis jānodod nomā 1 (vienas) stundas laikā pēc attiecīga pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. Stundu skaits tiek fiksēts kuģa žurnālā un kuģa satiksmes dienesta operatoru žurnālā.

2.daļa - no 7 dienām līdz 35 dienām katrā izsaukuma reizē. Kuģis jānodod nomā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc attiecīga pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. Stundu skaits tiek fiksēts kuģa žurnālā un kuģa satiksmes dienesta operatoru žurnālā.

Izpildes vieta: Ventspils ostas akvatorija.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 1.jūlijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.07.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
21.06.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Gunārs Trukšāns
Tālrunis:
63623324
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 1.jūlijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Iepirkums pārtraukts, jo beidzies piedāvājumu derīguma termiņš un iepirkuma līgums netika noslēgts.
Lēmuma datums:
02.01.2023