Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 16, Ventspilī – 2.kārta
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /135
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, mob.tālr. 29188684, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

  1. Iepirkuma priekšmets: Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 16, Ventspilī – 2.kārta saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto (1.pielikums).
  2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45231300-8 (Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: SIA “Nord Natie Ventspils Terminals” teritorija, Ventspils brīvostas piestātne Nr.16.
  5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.
  6. Būvdarbu izpildes vietu ir iespējams apskatīt, sazinoties ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi - Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris Nauris Zariņš, tel. 29188684, e-pasta adrese [email protected].
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 20.janvārim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.01.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
27.12.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
29188684
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 20.janvārim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "LAGRON"
Līguma priekšmets:
Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 16, Ventspilī – 2.kārta
Līguma cena:
99 640.54
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.03.2023