Kontakti

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Ventspils brīvosta kopā ar partneriem nacionālajā līmenī pārstāv Latviju starptautiskās izstādēs un konferencēs un citos nozīmīgos transporta nozares pasākumos, tiekoties ar kuģošanas līniju, termināļu operatoriem un citiem potenciāliem sadarbības partneriem.

Ventspils brīvostas pārvalde 2016.gada 25.jūlijā ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/615 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.