Tehniskā nodaļa

Tehniskās nodaļas darbības virzieni:

  • hidrobūvju celtniecības organizēšana un uzraudzība, hidrobūvju uzturēšana un apsekošana;
  • krasta saimniecības objektu celtniecības organizēšana un uzraudzība, krasta saimniecības objektu uzturēšana un apsekošana;
  • būvniecības tehnisko projektu izstrādes organizēšana;
  • Eiropas Savienības fondu (ERAF, Kohēzijas fonds) projektu realizācija.
 

Tehniskās nodaļas vadītājs

Nauris Zariņš 
Tālrunis: (+371) 63602343