Speciālā ekonomiskā zona

Ventspils brīvosta ir viena no ES speciālajām ekonomiskajām zonām (SEZ), kas veicina visa veida investīcijas ražošanā. Kā SEZ tā ir viena no Baltijas jūras un Latvijas ostām, kur ir īpaši labvēlīgi nosacījumi ārvalstu investoriem. Ostas un ražošanas parku infrastruktūras un kvalificēta darbaspēka pieejamību ir novērtējuši mašīnbūves, ķīmiskās rūpniecības, kokapstrādes, elektronikas, IT un citu perspektīvāko nozaru partneri, kas ir izvēlējušies ražot Ventspils industriālajā zonā. 

Nodokļu atvieglojumi Ventspils brīvostā

Ventspils brīvosta ir speciālā ekonomiskā zona (SEZ) ar ievērojamiem nodokļu atvieglojumiem, kas sekmē eksportu un rūpniecisko ražošanu, kā arī stiprina ES uzņēmumu globālo konkurenci. Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās un ES regulām licencētajiem uzņēmumiem ir tiesības izmantot ievērojamas tiešo un netiešo nodokļu atlaides.

Tiešo nodokļu atvieglojumi ir nekustamā īpašuma un uzņēmuma ienākumu nodokļu atlaides līdz pat 80 %, kamēr uzņēmums kompensē kopējo investīciju summu līdz 35 % (55 % — mazajiem uzņēmumiem un 45 % — vidējiem uzņēmumiem). Faktiski tas nozīmē, ka brīvostā tiek piemērota 4 % uzņēmuma ienākuma nodokļa un 0,3 % nekustamā īpašuma nodokļa likme. Savukārt, izmaksājot dividendes uzņēmumam, kas atrodas SEZ, peļņas nodoklis ir 4 % ierasto 20 % vietā. Atvieglojumi ir iespējami arī netiešajiem — PVN, akcīzes un muitas — nodokļiem.

 

Kritēriji un pieteikšanās Speciālās ekonomiskās zonas licencēta uzņēmuma statusa iegūšanai

Ventspils brīvostā Jūsu uzņēmumiem ir iespēja iegūt licenci darbībai brīvās ekonomiskās zonas statusā, kas sniedz iespēju izmantot LR likumā Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās paredzētās nodokļu atlaides. 

Pieteikums licences izsniegšanai darbībai speciālās ekonomiskās zonas statusā jāiesniedz Ventspils brīvostas valdei. Licences izsniegšanas noteiktā kārtība ir spēkā vismaz līdz 2035. gadam. 

Pretendentam nepieciešamie dokumenti

1. Uzņēmuma iesniegums.
2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija.
3. Uzņēmuma statūtu kopija.
4. Uzņēmuma pēdējo 2 gadu pārskati (ja tādi ir pieejami).
5. Uzņēmuma darbības plāns, tajā skaitā plānoto investīciju grafiks.
6. Aizpildīta un parakstīta plānotās darbības izvērtēšanas kritēriju tabula.

Lai iegūtu Ventspils brīvostā licencētas uzņēmējsabiedrības statusu, uzņēmumam izvērtējumā jāsasniedz vismaz 50 punktu robeža.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība dokumenta sagatavošanā, lūdzu, sazinieties ar mums! [email protected]