2021.gada 29.septembris

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 29.septembra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 25.augusta sēdes protokola Nr. 21/2021 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 13.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 22/2021 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 17.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 23/2021 apstiprināšanu.
 4. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2021.gada 8 mēnešos.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 6. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 7. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 8. Par AS “Ventspils Grain Terminal” iesniegumu.
 9. Par SIA “FORPET BALTIC” iesniegumu.
 10. Par Ventspils brīvostas pārvaldes dokumentu vadības sistēmas iegādi, uzstādīšanu un lietotāju apmācībām.
 11. Par elektroenerģijas piegādi Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām.
 12. Par būvdarbu līgumu objektam “Ventspils priekšostas krasta stiprinājuma atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/54 KF.
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita stratēģiskā plāna 2020.-2023.gadam izpildes gaitu.
 14. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada budžeta grozījumiem.
 15. Par komandējumu.
 16. Par ārkārtas padziļināšanas darbiem.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieku atalgojuma politiku.
 18. Par SIA “Ventspils Jazz Club” iesniegumu.
 19. Par līgumu ar SIA “Forpet Baltic” un SIA “Ostas celtnieks”.
 20. Par līgumu ar SIA “Latta”.
 21. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 27.oktobra sēdes dienas kārtību.