2022.gada 6.aprīlis

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 6.aprīļa sēdes darba kārtība: 

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 23.februāra sēdes protokola Nr. 4/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 25.februāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 5/2022 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 7.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 6/2022 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 11.marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 7/2022 apstiprināšanu.
 5. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 2 mēnešos.
 6. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada budžeta izpildi.
 7. Par grozījumiem 2022.gada budžetā.
 8. Par Ventspils brīvostas pārvaldes nerevidētu gada pārskatu par 12 mēnešu periodu līdz 2021.gada 31.decembrim.
 9. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 10. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 11. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 12. Par SIA “CDS Marine” iesniegumu.
 13. Par SIA “Kaija Seafood” un SIA “Karavela” iesniegumu.
 14. Par iespējamo sankciju ietekmi.
 15. Par 2021. gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 16. Par SIA “GVF BIO” iesniegumu.
 17. Par SIA “Ultraplast EU” iesniegumu.
 18. Par līguma par apbūves tiesību slēgšanu ar SIA “BLNC”.
 19. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.aprīļa sēdes dienas kārtību.