Loču kuģu grupa

Loču kuģu grupa nodrošina drošu kuģa loču un pasažieru pārvadāšanu, ņemot vērā kuģu satiksmes vadības operatora norādījumus.

Tālrunis: (+371) 29604517