2022.gada 16.decembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 16.decembra ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par Vienošanās protokoliem pie 2020.gada 3.septembra aizdevuma līgumiem.