Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa nodrošina esošo ēku un apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, pašvaldību prasībām un noslēgtajiem līgumiem.

 

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Andis Jansons
Tālrunis: (+371) 26159886
E-pasts: [email protected]