Pakalpojumi ostā

Ventspils brīvostā ir pieejami visi lejamkravu, beramkravu un ģenerālkravu apstrādes pakalpojumi termināļos, kā arī kuģu servisa pakalpojumi. Daļu no tiem sniedz Ventspils brīvostas pārvaldes dienesti, bet vairumu nodrošina ostas teritorijā strādājošie privātie uzņēmumi. Kā Baltijas jūras austrumu piekrastes dziļākā osta mēs spējam apkalpot pat lielākos kuģus, kādi ienāk Baltijas jūrā.

Lejamkravas

Beramkravas

Ģenerālās, ro-ro, konteinerkravas

Maksimālais dziļums: 
17,5 m

Maksimālais dziļums:
16 m

Maksimālais dziļums:
14,5 m 
Maksimālā iegrime: 
15 m
Maksimālā iegrime:
15 m
Maksimālā iegrime:
14,1 m
Maksimālais kuģu garums:
275 m
Maksimālais kuģu garums:
240 m
Maksimālais kuģu garums:
240 m
 

 

Informācija par ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un finanšu pārredzamību