2022.gada 28.jūlijs

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.jūlija ārkārtas sēdes darba kārtība: 

  1. Par nomas līgumu ar Valsts robežsardzi.