2021.gada 27.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 27.oktobra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 29.septembra sēdes protokola Nr. 24/2021 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 8.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr. 25/2021 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 11.oktobra ārkārtas sēdes protokola Nr. 26/2021 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada nefinanšu mērķu izpil.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 6. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2021.gada 9 mēnešos.
 7. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 8. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada iepirkuma plāna izpildi.
 9. Par grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita stratēģiskā plāna (ar grozījumiem) un iekšējā audita gada plāna apstiprināšanu.
 10. Minimālās prasības un pieteikšanās kārtība velkoņu pakalpojumu sniegšanai Ventspils ostā.
 11. Par SIA “VLD GROUP” iesniegumu.
 12. Par kuģa “Rīva” atsavināšanu.
 13. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 14. Par Ventspils brīvostas pārvalde mārketinga stratēģiju.
 15. Par 2021.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 16. Par pašvaldības SIA “Ūdeka” iesniegumu.
 17. Par izlīgumu ar Maksātnespējīgo SIA “Latvian Port”.
 18. Par ostu maksu izmaiņām un līgumu ar AS “STENA Rederi”.
 19. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 24.novembra sēdes dienas kārtību.