Kontakti

Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt Ventspils brīvostas teritorijas kompleksa ilgtermiņa attīstību, saglabājot un palielinot ostas kravu apgrozījumu. Projekta specifiskais mērķis ir Ventspils brīvostas teritorijas konkurētspējas veicināšana.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, projekta gaitā ir paredzēts:

  • palielināt augstākas vērtības kravu (ģenerālkravu) caurlaides spēju (piestātnes Nr. -12 ar kraujlaukumu izbūve);
  • paaugstināt navigācijas drošību ostas iekšējā akvatorijā (Ziemeļu mola renovācija, kuģošanas kanāla krasta nostiprinājuma izbūve, piestātņu no 19 līdz 25A atjaunošana);
  • nodrošināt piekļuvi kuģiem ar kravnesību BT=85000t piestātnēm Ventas grīvā (kuģošanas kanāla padziļināšana līdz 15m posmā no apgriešanās baseina līdz Ventas tiltam).
  • nodrošināt ostas pārvaldes kuģiem (naftas savācējkuģiem, ūdenslīdēju kuģim, dziļuma mērīšanas kuģim u.c.) stāvēšanas drošību, ņemot vērā nepieciešamās ekspluatācijas slodzes (Brīvostas pārvaldes flotes piestātņu — Vecā zvejas ostas — rekonstrukcija).

Projekts tiek īstenots no 2010. līdz 2015. gadam saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti- Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir ~ 22,19 miljoni EUR, tajā skaitā paredzamais Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums ir ~13,97 miljoni EUR.