2020.gada 15.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 15.oktobra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par kuģa “Kapteinis Orle” atsavināšanu.
  2. Par kuģa “RĪVA” atsavināšanu.