2024.gada 23.aprīlis

Ventspils brīvostas valdes 2024.gada 13. aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par termiņnoguldījuma līguma slēgšanu ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli.