2021.gada 28.aprīlis

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 28.aprīļa sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 31.marta sēdes protokola Nr. 6/2021 apstiprināšanu.
 2. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2021.gada trīs mēnešos.
 3. Par ostas pakalpojumu lietotāju aptaujas rezultātiem.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 5. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 6. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 7. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 8. Par SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” iesniegumiem.
 9. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2020.gada budžeta izpildi.
 10. Par komercdarbību Ventspils brīvostā.
 11. Par kuģa “Rīva” atsavināšanu.
 12. Par kuģa “Dzelme” atsavināšanu.
 13. Par izmaiņām Ventspils brīvostas amatu sarakstā un struktūrā.
 14. Par p/k “Hercogs Jēkabs” biļešu cenām.
 15. Par līgumu ar ostas lietotājiem un ieinteresētajām personām.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 1. ceturkšņa iepirkuma plāna izpildi.
 17. Par Ventspils pilsētas ostas infrastruktūras, pievadceļu un pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu.
 18. Par Latvijas ostu attīstības programmas izstrādi 2021.-2027.gadam.
 19. Par papildus darbiem objektam “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī”.
 20. Par piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
 21. Par pārskatu par iesāktiem, nepabeigtiem, pārtrauktiem un izvērtējamiem projektiem.
 22. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 22.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr. 7/2021 apstiprināšanu.
 23. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 22.aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr. 8/2021 apstiprināšanu.
 24. Par Brigitas Austriņas iesniegumu.
 25. Par SIA “Daces Cirveles privātprakse skaistumkopšanā” iesniegumu.
 26. Par 2021.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi.
 27. Par mikroautobusa iegādi Ventspils brīvostas vajadzībām.
 28. Par būvdarbu līgumu objektam “Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/ 5 KF.
 29. Par objektu “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”.
 30. Par SIA “Comar “ iesniegumu.
 31. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 26.maija sēdes dienas kārtību.