Kontakti

Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī

 

Projekta ietvaros Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 4201,4 m2 platībā tiek būvēta universāla Tehnoloģiju centra ražošanas ēka. Tajā varēs izvietoties, piemēram, mašīnbūves, metālapstrādes, ķīmiskās rūpniecības, kā arī lielgabarīta produkcijas ražotāji.

Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmēt komersantu paplašināšanos, piesaistīt jaunus komersantus un radīt jaunas darbavietas.

ERAF atbalsta programmas nosacījumi paredz:

-          līdz 2015. gada 1. septembrim ražošanas ēka jāiznomā vismaz 3 nesaistītiem apstrādes rūpniecības nozares vidējiem un maziem uzņēmumiem;

-          līdz 2015. gada 1. septembrim jāiznomā vismaz 30 % ražošanas ēkas platības, bet 3 gadu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā jāiznomā vismaz 80 % ēkas platības;

-          līdz 2015. gada 1. septembrim ražošanas ēkā jārada vismaz 20 jaunu, bet 3 gadu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā — vismaz 50 jaunu darbavietu ar pilnu slodzi;

-          iepriekš minētie rezultāti jāuztur 10 gadus pēc projekta realizēšanas un atbalsta maksājumu saņemšanas.

Projekts, kas ir sācies šā gada martā un ilgs līdz 2015. gada augustam, tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni EUR, un ~ 42 % no tām jeb 1,4 miljoni EUR ir atbalsta finansējums.

09.11.2015. Noslēgumam tuvojas Tehnoloģiju centra ēkas būvniecība

07.08.2015. Turpinās Tehnoloģiju centra būvniecība

08.05.2015 Par Tehnoloģiju centra būvniecības projekta īstenošanas gaitu

10.02.2015. Turpinās Elektronikas centra un Tehnoloģiju centra būvniecība

11.11.2014. Attīstās mūsdienīgs industriālais centrs

16.09.2014. Turpinās Tehnoloģiju centra būvniecība

25.09.2014. Ventspils Tehnoloģiju centra pamatos iemūrēs vēstījuma kapsulu