Ostas aizsardzības virsnieks

Ostas aizsardzības virsnieks nodrošina:

  • ostas aizsardzības plāna ieviešanu, uzturēšanu un izpildi;
  • sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām Ventspils brīvostas objektu drošības jautājumos.

Ostas aizsardzības virsnieks

Jānis Krūmiņš
Mob.tālr.: (+371) 29258800 
 

Ostas un piesārņojuma aizsardzības dienests

Ostas un piesārņojuma aizsardzības dienests ikdienā veic Ventspils ostas pārvaldes objektu apsekošanu, novērtē un uzrauga ostas infrastruktūru, esošā aprīkojuma tehnisko stāvokli un konstatē neatbilstības, informē atbildīgos dienestus. Ostas un piesārņojuma aizsardzības dienesta pienākumos ietilpst arī ostas akvatorijas tīrības un drošības uzraudzība. Viens no dienesta uzdevumiem ir likvidēt neparedzētu piesārņojumu ostas akvatorijā, savākt naftas saturošos produktus neparedzētas noplūdes gadījumā un savākt peldošus priekšmetus, kas kavē drošu navigācijas nodrošinājumu ostas akvatorijā. Dienesta rīcībā šo darbu veikšanai ir pieci specializēti peldlīdzekļi un nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

Tālrunis: (+371) 63628292; (+371) 29161007