Peldlīdzekļu uzturēšanas dienests

Nodrošina kuģu flotes operatīvo darbību, iekļaujot kuģu apkalpes nodrošināšanu, remontus un degvielas/eļļas piegādi, kā arī pasākumus, kas saistīti ar kuģu flotes tehnisko uzlabošanu un modernizāciju.

Tālrunis: (+371) 26358771