2020.gada 16.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 16.oktobra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par Vienošanās protokolu pie 2019.gada 19.februāra aizdevuma līguma Nr.A1/1/19/33.