2022.gada 28.septembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.septembra sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 31.augusta sēdes protokola Nr. 17/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 19.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 18/2022 apstiprināšanu.
 3. Par atkritumu pieņemšanu no kuģiem un grozījumu Ventspils brīvostas maksās.
 4. Par piestātnes Nr.18 un Nr.19 iznomāšanu.
 5. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 8 mēnešos.
 6. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 7. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 8. Par apbūves tiesību piešķiršanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils osta” saules paneļu būvniecībai zemes gabalā Krasta ielā 1, Ventspilī.
 9. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Car4rent” saules paneļu būvniecībai zemes gabalā Mauru ceļš 27, Ventspilī.
 10. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “SP NRG 2” saules paneļu būvniecībai zemes gabalā Mauru ceļš 40, Ventspilī.
 11. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “SP NRG 2” saules paneļu būvniecībai zemes gabalā Mauru ceļš 56, Ventspilī.
 12. Par SIA “Latvijas Mobilais Telefons” iesniegumu.
 13. Par SIA “LMB Metāls” iesniegumu.
 14. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 31.augusta lēmumā Nr.17/19 “Pat atalgojuma koriģēšanu, ņemot vērā inflāciju”.
 15. Par izmaiņām Ventspils brīvostas pārvaldes amatu sarakstā.
 16. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 26.oktobra sēdes dienas kārtību.