Ventspils Brīvostas pārvalde

Mūsu vīzija

Ventspils brīvosta ir Eiropas nozīmes līdzsvarots ostas pakalpojumu un rūpniecības centrs, kura darbību raksturo kvalitāte, efektivitāte un sociālā atbildība.

Mūsu misija

Ventspils brīvostas pārvaldes misija ir veicināt ostas sabiedrības attīstību, sekmējot Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, attīstot ostas teritoriju, veicinot ražošanas un ostas pakalpojumu attīstību, kā arī investīciju piesaisti un jaunu darba vietu izveidi.

Lai īstenotu vīziju, Ventspils brīvostas pārvalde darbojas saskaņā ar trim stratēģiskajiem mērķiem:

  • ostas konkurētspējas palielināšana, saglabājot un attīstot ostas infrastruktūru un tehniskos raksturlielumus;
  • jaunu darbības veidu un pakalpojumu (t. sk. konteineru, Ro-Ro u.c.) piesaiste attīstībai ostā;
  • brīvostas industriālo teritoriju attīstība rūpniecisko uzņēmumu piesaistei.

Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem ir izstrādāta un tiek īstenota Brīvostas pārvaldes investīciju programma.