2023.gada 26.jūlijs

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 26.jūlija sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 28.jūnija sēdes protokola Nr. 16/2023 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 7.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr. 17/2023 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 4. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada Investīciju programmas izpildi uz 2023.gada 30.jūniju.
 5. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2023.gada 6 mēnešos.
 6. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 7. Par Ventspils brīvostas pārvaldes realizētajiem projektiem.
 8. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada iepirkumu plāna izpildi.
 9. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 10. Par Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga aktivitātēm 2023.gada 1.un 2.ceturksnī.
 11. Par grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā un amatu sarakstā.
 12. Par Ventspils brīvostas zemes un infrastruktūras objektu nomas maksas aprēķināšanas metodiku.
 13. Par izmaiņām ostu maksās.
 14. Par vides sanācijas projektu.
 15. Par pārstāvību Satversmes tiesā.
 16. Par SIA “Malmar Sheet Metal” iesniegumu.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā audita 2023.gada plāna izpildi.
 18. Par kuģu amortizējošo ierīču piegādi.
 19. Par komercdarbību ostā.
 20. Par reklāmu basketbola spēļu laikā.
 21. Par Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieku, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītāju un Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieku, Tehniskās nodaļas vadītāju.
 22. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu noslēgšanu.
 23. Par Ventspils brīvostas valdes nākamās sēdes dienas kārtību.