2023.gada 27.decembris

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 27. decembra sēdes darba kārtība:

  1. Par Ventspils brīvostas valdes 2023. gada 19. decembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 28/2023 apstiprināšanu.
  2. Par SIA “Vitol Terminal Latvia” iesniegumu.
  3. Par nomas līguma slēgšanu ar AS “Latvenergo”.
  4. Par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” iesniegumu.