2020.gada 13.jūnijs

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 13.jūnija ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par vienošanās noslēgšanu ar Ventspils pilsētas domi.