2020.gada 16.marts

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 16.marta ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par komercdarbību ostā.