Ostas kapteiņa vietnieks

Ostas kapteiņa vietnieks

Gunārs Trukšāns
Tālrunis: (+371) 63623324

Kuģu satiksmes dienests

Tālrunis: (+371) 63621040 
Pārzina kuģu izvietojumu enkurvietās un piestātnēs, lokatoru un sakaru tehnikas uzturēšanu, saziņu ar kuģiem, kuģu kustības secību, maršrutus, ātrumu un uzrauga satiksmes kustību lokatorā, kontrolē kuģa ievešanu un izvešanu, uzrauga loču un loču kuģu grupas kuģu gatavību.

Kuģu tauvotāju dienests

Tālrunis: (+371) 28604412
Kuģu tauvotāju grupa veic kuģu tauvošanas darbus Ventspils ostas teritorijā pēc Kuģu satiksmes dienesta norādēm.

Pasažieru kuģis "Hercogs Jēkabs"

Ventspils brīvostas ekskursiju kuģītis Hercogs Jēkabs ir populārs pilsētas tūrisma un atpūtas objekts.