2022.gada 27.decembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.decembra ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par līguma Nr.21-3006 ar SIA “CTB” izbeigšanu.
  2. Par būvdarbu līgumu objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/90.
  3. Par sadārdzinājumu līgumā “Amortizējošo ierīču piegāde Ventspils brīvostas piestātnēm”.
  4. Par būvdarbu līgumu objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/102.