Par ostu

Neaizsalstošā Ventspils osta ir viena no vadošajām ES dziļūdens ostām Baltijas jūras austrumu piekrastē. Atbilstoši klientu importa un eksporta mērķiem — galvenokārt ES un Āzijas reģionos — mēs radām multimodālu transporta risinājumu infrastruktūru ātrai un kvalitatīvai pārvadājumu apkalpošanai.

Ventspils osta — izdevīgs savienojums transporta plūsmā starp ES un Centrālāzijas valstīm

Ventspils atrodas Eiropas TEN-T transporta pamattīklā un vēsturiski kalpo par stratēģisku eksporta preču tranzīta mezglu ķimikāliju, kālija sāls, akmeņogļu, graudu, ģenerālkravu, ro-ro un citu kravu pārvadājumiem. Šodien Ventspils ir multimodāla Latvijas osta jebkurai kravai ar pievilcīgām ostas maksām. Neaizsalstošās ostas tehniskie parametri ļauj mums visu gadu apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos kuģus.

Ostas tehniskie parametri

Ostas akvatorija ārējo līniju koordinātes
57° 20,9' N, 021° 29,3' E
57° 25,4' N, 021° 22,6' E
57° 32,3' N, 021° 30,3' E
57° 26,3' N, 021° 36,0' E
Kopējā ostas teritorija (ha) 2 451,39
Ostas akvatorija (ha) 242,60 
Brīvās rūpnieciskās platības (ha) 700
Maksimālais dziļums (m) 17,5
Maksimālā kravnesība — DWT  150 000 
Maksimālā iegrime — lejamkravas, beramkravas (m) 15
Maksimālā iegrime — ģenerālkravas, ro-ro, konteinerkravas (m) 14,1
Piestātņu skaits 64
Piestātņu kopējais garums (m) 11 984
Maksimālais kuģu garums — lejamkravas, beramkravas (m) 275
Maksimālais kuģu garums — ģenerālkravas, ro-ro, konteinerkravas (m) 240
Kopējais šķidro kravu uzglabāšanas tvertņu apjoms (m³)

1 676 000

Kopējā segto noliktavu platība (m2) 57 200
Kopējā atklāto noliktavu platība (m2) 460 000
Saldēto kravu uzglabāšanas platība (m2) 12 000

 

Mēs esam novērtēti

 

FDI-intelligence-financial-times-port-of-ventspils, invest in ventspils

Britu laikraksta Financial Times izdevums fDi Intelligence publicējis pētījumu “Brīvās ekonomiskās zonas 2019”. Ventspils brīvosta nosaukta par labāko vietu lielo nomnieku biznesa attīstībai pasaulē un otru labāko vietu mazo un vidējo komersantu biznesa attīstībai Eiropā. Ventspils brīvostai piešķirtas arī speciālbalvas – par eksporta veicināšanu, klāsteru attīstību, pārrobežu sadarbību, ražošanas paplašināšanos, infrastruktūras attīstību un atbalstu jaunuzņēmumiem.

FDI Intelligence balvas ir vērā ņemams novērtējums 2002. gadā mērķtiecīgi uzsāktajam Ventspils industrializācijas procesam. Ventspils pašvaldības un brīvostas īstenotās aktivitātes ir devušas rezultātu – kopš 2002. gada uzbūvētas 12 ražošanas ēkas, darbam Ventspils brīvostā piesaistīti vairāk nekā 20 ražošanas uzņēmumu, kas kopā radījuši vairāk nekā 1700 jaunu darbavietu. Apstrādes rūpniecības izaugsmes rādītāji Ventspilī šobrīd ir augstākie Latvijā, ļaujot Ventspilij ieņemt stabilu vietu reģiona rūpniecisko centru vidū.

Kravu apgrozījums Ventspils brīvostā