2020.gada 8.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 08.maija ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par projekta īstenošanu