Juridiskā nodaļa

Juridiskās nodaļas kompetences:

  • likumu, lēmumu u.c. LR normatīvo aktu un normu ievērošanas uzraudzība Ventspils brīvostas pārvaldes darbībā;
  • Ventspils brīvostas pārvaldes darbībai nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu un juridiskās dokumentācijas izstrāde;
  • nepieciešamo atļauju sagatavošana uzņēmējdarbības veikšanai Ventspils brīvostā brīvās zonas režīmā;
  • Ventspils brīvostas teritorijā licencēto komercsabiedrību reģistra uzturēšana;
  • apliecību Par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai Ventspils brīvostā reģistra uzturēšana un šo apliecību sagatavošana izsniegšanai.
 Andis Grundmanis, Juridiskās nodaļas vadītājs, Ventspils brīvosta

Juridiskās nodaļas vadītājs

Andis Grundmanis
Tālrunis: (+371) 63602307