Kontakti

Ostas nākotnes attīstība

Ventspils ostas darbība ir vērsta uz reģiona harmonisku un ilgtspējīgu attīstību. Kā viena no būtiskākajām jomām ir virzība uz atjaunojamās enerģijas ražošanas un apkalpošanas kopienas attīstību, kas ietver gan vēja parku apkalpošanu, gan saules enerģijas ražošanu, gan dalību nākotnes ūdeņraža ekonomikā un iesaisti Eiropas zaļā kursa īstenošanā.

ATKRASTES VĒJA PARKI

Baltijas jūras telpiskajā plānojumā pie Latvijas un Igaunijas krastiem ir iezīmētas vairākas zonas atkrastes vēja parku būvniecībai. Plānots, ka 2030. gadā darbu uzsāks Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND Baltijas jūras austrumu daļā. Darbs pie ELWIND tehniskās dokumentācijas sāksies 2025. gadā, savukārt būvniecība – 2028. gadā. Arī pārējās zonās notiek darbs pie projektu izstrādes.

Atkrastes vēja parku apkalpošanai ir nepieciešama sauszemes tehniskās apkopes bāze - potenciāli Ventspils osta atrodas visizdevīgākajā un tuvākajā vietā plānotajiem vēja parkiem un varētu nodrošināt ar atkrastes vēja parku apkalpošanu saistītos pakalpojumus. 2023.gada sākumā Ventspils brīvostas pārvalde, piesaistot Nīderlandes inženierkonsultantu uzņēmumu Witteveen+Bos, uzsāka darbu pie pētījuma: “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai”.

23.04.2025. Nīderlandes inženierkonsultanti atzīst Ventspils ostu par piemērotu vietu atkrastes vēja parku apkalpošanai jau šobrīd un modelē jaunu termināli

SAULES PARKI

Ventspils brīvostas pārvalde ir noteikusi vairākus zemes gabalus ar kopējo platību ~240 ha platībā, kuros īstenojama saules enerģijas, kas nav domāta pašpatēriņam, parku attīstība.

2022. gadā noslēgti līgumi par četru saules parku būvniecību ar kopējo platību ~40 ha, savukārt ~150 ha ir rezervēti iznomāšanai nākamajā kārtā, 50 ha – privātā iniciatīva.

Iznomātie zemes gabali:

  • Krasta iela 1, Ventspilī, 127 857 m2;
  • Mauru ceļš 27, Ventspilī, 107 300 m2;
  • Mauru ceļš 40, Ventspilī, 114 642 m2;
  • Mauru ceļš 56, Ventspilī, 55 481 m2.

Lai uzsāktu saules enerģijas parku attīstību, nepieciešams saņemt apbūves tiesību: minimālais termiņš ir 10 gadi, maksimālais – 45.

"ZAĻAIS" ŪDEŅRADIS

““Zaļā” ūdeņraža un tālāk e-metanola ražošanai tiek paredzēta nākotnes enerģijas loma ceļā uz atteikšanos no fosilajiem enerģijas avotiem un CO2 izmešu samazināšanu. Ventspils osta kā infrastruktūras objekts saskata milzīgas nākotnes perspektīvas, iekļaujoties ūdeņraža ekosistēmā un pielāgojoties nākotnes ūdeņraža ekonomikas attīstībai, t. sk., eksportējot saražoto ūdeņradi caur Ventspils ostu.”

2022. gadā Ventspils brīvostas pārvalde iestājās Latvijas Ūdeņraža aliansē un kopā ar vairāk kā 20 nozares, zinātnes un ministriju pārstāvjiem parakstīja saprašanās memorandu, lai veicinātu spēcīgu un vienotu ūdeņraža ekosistēmas un attiecīgo tehnoloģiju attīstību Latvijā.

13.11.2023. Parakstīts līgums par zaļā ūdeņraža rūpnīcas būvniecību Ventspilī

 

Sazināties ar mums