Kontakti

Ostas nākotnes attīstība

Osta nepārtraukti attīstās - ieguldījumi, lai modernizētu ostu un tās pievadceļu infrastruktūru, tiek plānoti arī nākotnē. Šobrīd Ventspils brīvostas pārvalde ir paplašinājusi teritoriju starp autotransporta un dzelzceļa tiltu, kur ir veikta divu universālo termināļu izbūve.

Saskaņā ar Ziemeļu ostas projektu turpmākajos plānos ietilpst šīs Latvijas ostas paplašināšana jūras virzienā. Ziemeļu ostas attīstībai ir atvēlēta vairāk nekā 100 ha platība, kuru ir iespējams paplašināt jūrā uz Ziemeļiem no pašreizējās ostas teritorijas.