Kontakti

Ražošanas ēkas Nr.7. Būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

 

Projekta ietvaros Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā tiks būvēta jauna ražošanas ēka ~4100m2 platībā, kuru nomās datoru, elektronisko plašu un perifēro iekārtu ražotājs SIA „Quality Jobs”. 

Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmēt komersantu paplašināšanos, piesaistīt jaunus komersantus un radīt jaunas darbavietas.

Pašlaik notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt līdz 2017. gada beigām, savukārt būvniecību pabeigt – 2019.gadā.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. 

 

09.02.2017 Ventspils brīvosta turpina attīstīties - tuvākajos gados uzbūvēs trīs jaunas ražošanas ēkas

04.09.2017 Nākamā gada pavasarī plānots uzsākt jauno ražošanas ēku celtniecības darbus 

06.12.2017 Projektēšanas darbi - noslēguma fāzē 

07.03.2018 Drīzumā noslēgsies ražošanas ēkas VATP7 projektēšanas darbi 

11.06.2018 Ražošanas ēkas Nr.7 būvprojektam veic ekspertīzi 

07.09.2018 Ražošanas ēkai Nr.7 tiek veikts būvdarbu iepirkums

06.12.2018 Projektā "Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā" (projekta Nr.3.1.1.5./16/A/009) atkārtoti tiek veikts būvdarbu iepirkums

05.03.2019. Septīto ražošanas ēku Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā būvēs SIA “Aimasa”

15.05.2019. Sākusies Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ražošanas ēkas Nr. 7 būvniecība

20.09.2019. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā pabeigta divu stāvlaukumu būvniecība

23.09.2019. Ventspilī jaunas elektronikas produktu ražotnes pamatos iebūvēs vēstījuma kapsulu

27.09.2019. Jaunās Ventspils elektronikas produktu ražotnes pamatos iebūvēta vēstījuma kapsula

03.10.2019. Jauna ēka ražošanas attīstībai

05.03.2020. Turpinās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.7 būvdarbi

19.05.2020. Ventspils brīvostas pārvalde turpina industriālās teritorijas izbūves darbus

17.08.2020. Pabeigti ražošanas ēkas Nr. 7 būvniecības darbi

30.11.2020. Ražošanas ēkā Nr.7 notiek gatavošanās ražošanas procesa uzsākšanai

30.12.2020. Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā darbu sāks jauna ražotne