2023.gada 25.janvāris

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 25.janvāra sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.decembra sēdes protokola Nr. 29/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 29.decembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 30/2022 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 6.janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 1/2023 apstiprināšanu,
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 13.janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 2/2023 apstiprināšanu.
 5. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 12 mēnešos.
 6. Par SIA ““Ventspils nafta” termināls” iesniegumu.
 7. Par AS “Ventbunkers” iesniegumu.
 8. Par AS “Kālija Parks” iesniegumu.
 9. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 10. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 11. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 12. Par Pašvaldības SIA “Ūdeka” iesniegumu.
 13. Par biedrības “Nacionālās zvejniecības ražošanas organizācija” iesniegumu.
 14. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2019.gada 22.novembra lēmumā Nr.13/8 “Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu”.
 15. Par perspektīvās Celtnieku ielas, Ventspilī, teritorijā esošiem zemes gabaliem un Nacionālas nozīmes industriālo parku.
 16. Par izmaiņām Ventspils brīvostas pārvaldes amatu sarakstā un struktūrā.
 17. Par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas izmaksu optimizāciju.
 18. Par SIA “Kaija Seafood” iesniegumiem.
 19. Par vides sanācijas projektu un grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada budžetā.
 20. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējā auditora paveiktajiem darbiem.
 21. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 22. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada iepirkumu plāna izpildi.
 23. Par Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga aktivitāšu plāna 2022.gadam izpildi.
 24. Par Ventspils ostas infrastruktūras, pievedceļu un pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu.
 25. Par Ventspils brīvostas valdes nākamās sēdes dienas kārtību.