2020.gada 6.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 6.oktobra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par grozījumiem Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 17.janvāra lēmumā Nr.2/13 “Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisiju”.
  2. Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 12A, Ventspilī, un kustamās mantas Ventspilī, K.Valdemāra ielā 12A un K.Valdemāra ielā 12, izsoles noteikumiem un nosacīto cenu.