Personāla nodaļa

Personāla nodaļa veic personāla lietvedības un personāla vadības funkciju izpildi, tostarp sagatavo ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos dokumentus, nodrošina to apriti, veic pilna cikla cilvēkresursu plānošanu un nodrošināšanu, kopā ar citiem Ventspils brīvostas pārvaldes departamentiem, nodaļu vai dienestu darbiniekiem izstrādā pārvaldes darbībai nepieciešamos normatīvos aktus personāla vadības jomā.

Personāla nodaļas vadītāja

Sandija Skudra
Tālrunis: (+371) 63602327
E-pasts: [email protected]