Loču dienests

Loču dienests nodrošina kuģu kapteiņiem un sardzes virsniekiem nepieciešamo informāciju par piestātnēm, atļautajām kuģu iegrimēm, ūdens līmeņiem, dziļumiem, velkoņu pakalpojumiem, ostas noteikumiem, sakariem ostā, meteoroloģiskajiem apstākļiem. Dienests nodrošina loča pakalpojumus, kontrolē kuģu atrašanās vietu un kustību, izmantojot navigācijas līdzekļus, un uzrauga velkoņa darbu, kad tas tiek izmantots kuģošanas laikā.

Telefons: (+371) 63621040