Komunālie dienesti un infrastruktūra

Ventspils ostas rūpnieciskā zona un pilsētas teritorija ir aprīkotas ar kvalitatīvām un jaudīgām inženierkomunikācijām. Komunikāciju nodrošinājumu ir iespējams pielāgot investoru ražošanas iecerēm. 

Elektroenerģija

Visā Ventspils teritorijā tiek nodrošināta stabila un nepārtraukta elektroenerģijas apgāde. Nepārtrauktai elektroenerģijas padevei pilsētā izveidots elektroapgādes sacilpojums. Ventspils elektroapgādi nodrošina trīs 110 kV pārvades līniju trakti no 330 kV mezglu apakšstacijām, un 2014. gadā tām pievienojusies jau ceturtā — jauna 330 kV līnija.

Apakšstacija Ventspils no 2014. gada nodrošina 330 kV elektroenerģijas pārvades funkciju Ventspils pilsētai un tās rūpniecības uzņēmumiem. Ventspils apakšstacijā ir paredzēta apjomīga jaudas rezerve jauniem pieslēgumiem. Arī līdzšinējiem pieslēgumiem ir iespēja dubultot patēriņu bez papildu investīcijām.

Latvijā pastāv brīvais elektroenerģijas tirgus. Lielākie elektroenerģijas piegādātāji ir LatvenergoEnefit u.c.

IT infrastruktūra

Latvijā un Ventspilī ir izbūvēti optiskie interneta tīkli, kuru vidējais interneta ātrums jau gadiem ierindo Latviju pasaules valstu TOP 7

Ventspils priekšrocība ir vairāki neatkarīgi lieljaudas optisko kabeļu savienojumi ar starptautiskajām datu maģistrālēm — 2 zemjūras un 5 (no 2015. gada — sešas) virszemes optikas līnijas nodrošina datu pārraidi gan Skandināvijas un ES un Centrālāzijas valstu virzienā.

Ventspils ir globālā optiskā tīkla zemjūras savienojuma posms ar Zviedriju. No Ventspils uz Stokholmu stiepjas 2 neatkarīgas zemjūras starptautiskā optiskā kabeļa līnijas, ko apkalpo kabeļu līniju operatori Tet un Baltcom Fiber. Uzņēmumiem ir iespēja izmantot abu operatoru pakalpojumu kombināciju: 

  • Baltcom Fiber pieder Baltijas jūrā jaunākais 68 šķiedru zemjūras optiskais kabelis Ventspils–Gotlande–Stokholma (ražotājs — Ericsson) ar katras šķiedras pārraides caurlaidību 10–40 Gbps un starptautiskajā IP datu pārraidē garantētu pakalpojuma pieejamību (99,7 % apjomā).
  • Nacionālajai kompānijai Tet papildus 10 Gbps zemjūras optiskajam savienojumam ir plašs, ar ES kaimiņvalstīm savienots virszemes sakaru tīkls. 

5 virszemes līnijas (TetLatvenergo (2 līnijas), Latvijas Dzelzceļš un LVRTC) no Ventspils caur Rīgu nodrošina datu apmaiņu vairākos starptautiskajos tīklos:

  • ziemeļu virzienā — caur Igauniju uz Somiju un Zviedriju, un tālāk uz Eiropas maģistrālajiem datu apmaiņas mezgliem Vācijā;
  • dienvidu virzienā — caur Lietuvu uz Centrāleiropas valstīm un, izveidojot cilpu, uz Vāciju un Eiropas maģistrālajiem datu apmaiņas mezgliem;
  • austrumu virzienā — caur Maskavu un Sanktpēterburgu, veidojot cilpu ar Somiju un Zviedriju.

Telekomunikāciju pakalpojumus globālajā mobilo sakaru sistēmā Ventspilī nodrošina tādi uzņēmumi kā Tet, Latvijas Mobilais TelefonsTele2 un Bite LatvijaTelekom Baltija (Triatel), kas piedāvā arī bezvadu tehnoloģijas — CDMA sakarus ar augstu kvalitātes, datu pārraides apjoma un konfidencialitātes līmeni. 

Ventspils Digitālais centrs (VDC) — Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde — pārvalda un attīsta pilsētas optisko datu pārraides tīklu, kas aptver lielākās industriālās zonas un spēj nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz 40Gbit/s. VDC ir izveidots modulārs datu centrs, kurā ir pieejams pilns datu centru pakalpojumu klāsts – no klientam piederošas aparatūras darbināšanas līdz virtuālajiem serveriem un sarežģītu informācijas sistēmu uzturēšanai.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Ventspils rūpniecības objekti var pievienoties centralizētai pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Ūdensapgādi Ventspilī nodrošina pazemes artēziskie urbumi, un pilsētā tiek veiktas visu veidu ūdens kvalitātes pārbaudes. Saimnieciskos un uzņēmumu rūpnieciskos notekūdeņus attīra jauns, ES standartiem atbilstošs un ekoloģiski drošs komplekss. Ūdeņu bakterioloģiskais sastāvs pēc attīrīšanas pilnībā atbilst ES kvalitātes prasībām, tās pat pārsniedzot.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ventspilī nodrošina uzņēmums Ūdeka.

Gāzes apgāde

Ražošanas procesu nodrošināšanai Ventspilī pieejami šādi gāzes resursi:

  • sašķidrinātā naftas gāze (LPG, t.i. propāns un propāns-butāns). Piegādātāji – SIA Latvijas propāna gāze un SIA InterGaz;
  • rūpnieciskā gāze no dažādiem piegādātājiem, starp kuriem ir arī vadošais rūpniecisko un medicīnisko gāzu uzņēmums AGA;
  • sašķidrinātā dabas gāze (LNG). Piedāgātājs – SIA JetGas.

Siltumenerģija

Pilsētā ir ieviestas efektīvas, mūsdienu standartiem atbilstošas siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas ar biomasas kurināmo, kas ļauj optimizēt ražošanas izmaksas un īstenot videi draudzīgu siltuma ražošanu.

Atsevišķiem Ventspils rūpnieciskajiem rajoniem ir iespējama centralizētā siltumenerģijas piegāde. Centralizētā siltumapgāde jau ir pieejama Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkā (VATP) un citos Ventspils rūpnieciskajos rajonos — izmaksu ziņā tā ir lētāka nekā siltuma padeve no lokāli izbūvētiem siltumapgādes avotiem.

Ventspilī ir 2 centralizētas siltumapgādes sistēmas. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumus pilsētā nodrošina uzņēmums Ventspils siltums.

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

būvniecība;
koka logu, durvju un fasāžu ražošana;
poliuretāna izstrādājumu ražošana un šūšanas pakalpojumi industriāliem klientiem;