2021.gada 8.jūlijs

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 8.jūlija ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par papildus projektēšanas un autoruzraudzības darbiem objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”.