Piešķirtie nomas maksas atvieglojumi sakarā ar Covid-19 izplatību

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" 8. punktu, publicējam krīzes skarto komersantu sarakstu, kuri saņēmuši šajos noteikumos noteiktos atbalsta pasākumus:

Nr. Reģistrācijas Nr. Atbalsta saņēmēja nosaukums Atbalsta veids
1 50103451301 SIA “ARBO Windows” de minimis
2

41203035909

SIA “Ventspils Andren” pagaidu regulējums
3 41203068168

SIA "Daces Cirveles privātprakse skaistumkopšanā"

pagaidu regulējums
4 41203002912 SIA "Latta" de minimis