Atbalsts investoriem

Mēs vēlamies ikvienā Jūsu uzņēmuma attīstības stadijā nodrošināt ražošanai maksimāli labvēlīgu vidi, tāpēc veidojam ilgtermiņa attiecības ar ražotājiem un meklējam abpusēji pievilcīgus sadarbības nosacījumus. Rūpnieciskajā zonā ir attīstīta infrastruktūra un ir pieejamas Ventspils brīvostas pārvaldes būvētas ēkas rūpniecības uzņēmumu vajadzībām, tāpēc uzņēmēji spēj uzsākt ražošanu ātrāk un ar mazākiem sākotnējiem kapitālieguldījumiem. 

Kontaktpersona brīvostā – Jūsu projekta koordinators

Ventspilī atbalsta visu veidu rūpniecisko ražošanu/pārstrādi un šajā Latvijas ostā ir investīcijām īpaši labvēlīga vide. Praktisko jautājumu ātrākai risināšanai katram investīciju projektam ir atbildīgais brīvostas projekta koordinators, kurš sniedz atbalstu ar uzņēmuma darbības uzsākšanu saistīto jautājumu risināšanā.

Ražotāju iecerēm pielāgota pilsētas infrastruktūras plānošana

Ventspils brīvostas rūpnieciskajā zonā ir radīta pamata infrastruktūra — sazaroti pievadceļi un inženierkomunikācijas sniedzas līdz pat uzņēmumu zemes gabalu robežām. Ventspils brīvostas rūpnieciskā zona un pilsētas teritorija ir aprīkotas ar kvalitatīvām un jaudīgām inženierkomunikācijām, kas ir pielāgojamas investoru ražošanas iecerēm.

Atbalsts darbības uzsākšanai un biznesa inkubācija

Ikvienam, kurš uzsāk ražošanu Ventspilī, tiek sniegts iespējami liels pašvaldības atbalsts. Uzņēmējdarbības uzsākšanas periodā atbalsta instrumenti ir dažādi — no piemērotu telpu, speciālistu un konsultāciju nodrošinājuma, līdz pat vērienīgas infrastruktūras izveidei. Ilgstošs pašvaldības atbalsts tiek attiecināts gan uz liela mēroga, gan start-up uzņēmumiem.

Ventspilī ir biznesa inkubācijas iespējas, te notiek arī aktīva sadarbība starp pilsētu, ražotājiem un akadēmisko sektoru. Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) Biznesa inkubators atbalsta start-up uzņēmumus. Uzņēmuma attīstības sākumposmā VATP Biznesa inkubatorā ar atvieglotiem nosacījumiem ir iespējams nomāt moderni aprīkotas biroja telpas, kā arī saņemt nepieciešamās konsultācijas biznesa plāna izstrādes, eksporta uzsākšanas, starptautiskā mārketinga un citos uzņēmējdarbības jautājumos. VATP Biznesa inkubatorā darbojas gandrīz 60 dažādu nozaru jaunie uzņēmumi.

Ventspils — viedo tehnoloģiju centrs

Ventspilī ir visi nosacījumi IKT, tajā skaitā jaudīgu datu centru attīstībai. Moderna komunikāciju infrastruktūra paver iespējas uzglabāt un apstrādāt liela apjoma datus, kam nepieciešama ātrgaitas savienojumu jauda.

Pilsētas pašvaldība un Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā ar nozares uzņēmumiem ir izstrādājusi Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014.–2020. gadam īpaši labvēlīgas IKT uzņēmumu darbības un attīstības vides veicināšanai.

Jau šobrīd Ventspilī ir ievērojami pieaugusi IKT nozares koncentrācija un turpinās strauja nozares attīstība. To apliecina pieaugošais vietējo, kā arī starptautiski atpazīstamu uzņēmumu skaits.

Pirmais solis, kas jāveic, lai sāktu īstenot savu investīciju ieceri: sazinieties ar mums! [email protected]

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

lielizmēra metāla konstrukciju ražošana;
poliuretāna izstrādājumu ražošana un šūšanas pakalpojumi industriāliem klientiem;