2021.gada 24.februāris

 

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 24.februāra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 27.janvāra sēdes protokola Nr. 1/2021 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 5.februāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 2/2021 apstiprināšanu.
 3. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos 2021.gada janvārī.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 5. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 6. Par SIA “Baltic new technologies” iesniegumu”.
 7. Par tiesas spriedumu lietā ar pilnsabiedrību “HOCHTIEF Solutions, LNK Industries”.
 8. Par grozījumu Ventspils brīvostas pārvaldes amatu sarakstā.
 9. Par Ventspils pilsētas ostas infrastruktūras, pievadceļu un pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu.
 10. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 31.marta sēdes dienas kārtību.
 11. Par grozījumiem Ventspils brīvostas valdes  2020.gada 29.decembra lēmumā Nr. 41/9 “Par G/S “Dzelme””.
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldnieka ziņojumu par biedrības “Ventspils Attīstības aģentūra” sniegtajiem pakalpojumiem Ventspils brīvostas pārvaldei.
 13. Par ES fondu finansējuma iespējām.