2022.gada 30.novembris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 30.novembra sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 26.oktobra sēdes protokola Nr. 21/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 2.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 22/2022 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 11.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 23/2022 apstiprināšanu.
 4. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 29.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 24/2022 apstiprināšanu.
 5. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 10 mēnešos.
 6. Par Ventspils brīvostas pārvaldes starpperioda pārskatu par galvenajiem finanšu rādītājiem 2022.gada 9 mēnešos.
 7. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 8. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 9. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 10. Par SIA ““Ventspils nafta” termināls” iesniegumu.
 11. Par AS “IMMER DIGITAL” iesniegumu.
 12. Par Ventspils brīvostas pārvaldes digitalizāciju.
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada budžetu, struktūru un amatu sarakstu.
 14. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 28.decembra sēdes dienas kārtību.