2022.gada 27.jūlijs

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.jūlija sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 29.jūnija sēdes protokola Nr. 14/2022 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2021.gada pārskatu.
 3. Par Ventspils brīvostas pārvaldnieka prēmēšanu.
 4. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2022.gada 6 mēnešos.
 5. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 6. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 7. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 6.aprīļa lēmuma Nr. 8/11 ”Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos” 5.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu.
 8. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2019.gada 22.novembra lēmumā Nr.13/8 “Par SIA “EUROLCDS” iesniegumu.
 9. Par SIA “Ultraplast EU” iesniegumiem.
 10. Par Ventspils ostas robežu pārskatīšanu.
 11. Par iespējamajām saules enerģijas parku vietām Ventspils brīvostā.
 12. Par SIA “Nord 57” iesniegumu.
 13. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 14. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada iepirkumu plāna izpildi.
 15. Par grozījumiem 2021.gada 25.augustā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību noslēgtajā Nekustamo īpašumu maiņas līgumā.
 16. Par bezmaksas braucienu ar p/k “Hercogs Jēkabs” un Akmeņraga, Ovišu un Užavas bāku apmeklējumu Ukrainas civiliedzīvotājiem.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga aktivitāšu plāna 2022.gadam izpildi 2022.gada 1. un 2.ceturksnī.
 18. Par vides sanācijas projektu.
 19. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 31.augusta sēdes dienas kārtību.