2023.gada 5.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2023.gada 5.maija ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par pilnvarojumu Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājam.
  2. Par grozījumu Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 27.jūlija lēmumā Nr.15/10 “Par Ventspils ostas robežu pārskatīšanu”.