Pārvaldnieks un vietnieki

 
Marketing and Development Division, Port of Ventspils

IGORS UDODOVS

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks

 
Izglītība: Ventspils Augstskola, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā; dalība studijās un apmācību programmās Vācijā, Beļģijā, Ķīnā un Izraēlā.
 
Profesionālā pieredze:
 
 • No 2001.gada strādā Ventspils brīvostas pārvaldē: sākotnēji kā Mārketinga speciālists, kopš 2003.gada kā Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs, bet kopš 2014.gada kā Pārvaldnieka vietnieks, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs;
 • No 2005. gada — Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes loceklis;
 • No 2020.g. Ventspils Augstskolas Padomnieku konventa loceklis;
 • No 2022.g. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas loceklis;
 • No 2012.-2021.g. Ventspils Augstskolas Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra uzraudzības padomes loceklis;
 • 2019.gadā Pārresoru koordinācijas centra Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātes “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība” izstrādes darba grupas dalībnieks.
 • No 2016.-2019.g. Ventspils Tehnikuma Konventa loceklis;
 • No 2014.-2016.g. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Kurzemes Reģionālās padomes loceklis;
 • No 2009.-2014.g. SIA „Kurzemes Biznesa inkubators” Atbalsta piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs.
 
Apbalvojumi: Ventspils pilsētas domes 2015.gada Balva par aktīvu investoru piesaisti pilsētai, Biznesa inkubatora attīstību un mērķtiecīgu darbu brīvostas industriālā sektora attīstībā.
 
 
 
 
 

ARNIS MAZALIS

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks

 
Izglītība: Rīgas Tehniskā Universitāte, inženierzinātņu bakalaura grāds būvniecībā, būvinženiera kvalifikācija ostu būvju specializācijā; dalība apmācību programmā Japānā.
 
Profesionālā pieredze:
 
 • 1997.-1998.gads AS “BMGS” būvstrādnieks, darbu vadītāja palīgs;
 • 1998.-2004.gads Ventspils brīvostas pārvaldes hidrotehnisko būvju inženieris;
 • 2004.-2013.gads Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks, Tehniskās nodaļas vadītājs;
 • 2014.-2016.gads Ventspils brīvostas pārvaldes projektu vadītājs;
 • 2014.-2016.gads SIA “M.A.&A.” valdes loceklis, būvinženieris;
 • 2016.-2020.gads Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos;
 • 2020.gads-2023.gads Ventspils brīvostas pārvaldes projektu vadītājs;
 • No 2023.gada Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks, Tehniskās nodaļas vadītājs.
 • No 2024.gada Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks, Inženiertehniskā departamenta vadītājs.