Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļa ir atbildīga par uzņēmuma finanšu resursu pārvaldi un grāmatvedības procesiem. Veic budžeta izstrādi un kontroli, analizē finanšu rādītājus un veic grāmatvedības bilances sagatavošanu, naudas plūsmas uzraudzību un citu pārskatu sastādīšanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un prasībām.

Mārīte Grīnpauka, Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vadītāja, Ventspils brīvosta

Finanšu un gramatvedības nodaļas vadītāja

Mārīte Grīnpauka
Tālrunis: (+371) 63602309

                                  

Galvenā grāmatvede

Ieva Suhaņenkova
Tālrunis: (+371) 63602311
E-pasts: [email protected]