2021.gada 29.decembris

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 29.decembra sēdes dienas kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 30.novembra sēdes protokola Nr. 28/2021 apstiprināšanu.
 2. Par izmaiņām Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 3.decembra lēmumā Nr. 29/1 “Par marķētas dīzeļdegvielas piegādi Ventspils brīvostas kuģiem” un Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 3.decembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 29/2021 apstiprināšanu.
 3. Par Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 10.decembra ārkārtas sēdes protokola Nr. 30/2021 apstiprināšanu.
 4. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2021.gada 11 mēnešos.
 5. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada struktūru un amatu sarakstu.
 6. Par Ventspils brīvostas valdes 2022.gada sēžu grafiku un 2022.gada pirmās sēdes dienas kārtību.
 7. Par Norvēģijas grantu programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta īstenošanu.
 8. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 9. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 10. Par iesniegumiem un izmaiņām nomas līgumos.
 11. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iesniegumu.
 12. Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu “Mauri-73”, Ventspilī.
 13. Par Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājas vietnieka Ģ.V.Kristovska iesniegumu.
 14. Par līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
 15. Par Ventspils brīvostas pārvaldes nefinanšu mērķiem 2022.gadā.
 16. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkuma plānu 2022.gadā.
 17. Par Ventspils brīvostas pārvaldes iekšējo auditoru.
 18. Par degvielas iegādi.
 19. Par nomas līgumu Dārzu ielā 6, Ventspilī.
 20. Par Ventspils pilsētas ostas infrastruktūras, pievadceļu un pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu.
 21. Par grozījumiem līgumā par ielu un veloceliņu mehanizēto tīrīšanu.
 22. Par Ventspils brīvostas pārvaldes koplīgumu.
 23. Par Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumiem.
 24. Par Vienošanās protokoliem pie 2020.gada 3.septembra aizdevuma līgumiem.